Start-run commando's

Als je een broertje dood hebt aan typen, heb je niets aan deze pagina. Als je daarentegen graag een paar letters intikt om te vermijden dat je door talloze schermen en menu's heen moet klikken (wat ook nog veel trager is), dan ben je hier op het goede adres.

Deze pagina is ook handig als je nog werkt met Windows 8. Er is geen Start-knop meer, maar je kan nog steeds Win+R gebruiken om hetzelfde invoerveld op je scherm te krijgen.


Control Panel (Configuratiescherm)


Introductie

Veel onderdelen van het Configuratiescherm zijn te starten via Start - Uitvoeren (Run) - naam, gevolgd door Enter. (I.p.v. Start - Uitvoeren kan je nog sneller de toetscombinatie Win+R gebruiken.) De naam is te vinden in de kolom 'Commando' in onderstaande tabel.

Voorwaarde voor het werken van bovenstaande methode is dat het betreffende .cpl-bestand in het zoekpad zit. Voor de meeste is dit het geval, en voor zover ik uitzonderingen ken heb ik die in de kolom 'Beschrijving' vermeld.

Verschillen tussen Windows XP en hogere versies (zoals Windows 7)

Verder is het belangrijk te beseffen dat het in Windows XP niet lijkt uit te maken of je de hier beschreven methode volgt of de route via het Configuratiescherm, maar in Windows 7 soms wel:

  • sysdm.cpl is in Windows 7 een behoorlijk uitgeklede versie t.o.v. van die in Windows XP. Je ziet bv. niet meer welke versie van Windows je draait.
  • Het applet System in het configuratiescherm (dat onder XP volledig identiek is aan sysdm.cpl) geeft een heel ander soort interface (niet meer met tabbladen).

Verschillen tussen eenvoudige en professionelere versies van dezelfde Windows

Er lijkt geen verschil te zijn tussen XP Professional en XP home, en datzelfde zal ook wel gelden voor de verschillende versies van Vista en Windows 7. Dit in tegenstelling tot de consoles, waarbij minder mogelijk is in de eenvoudiger versies.

Tabel en verklaring van de tekens

De tekens in de Windows kolommen betekenen het volgende:

  • 'x': het applet werkt op de beschreven manier (als het aanwezig is);
  • 'n': het applet werkt niet of op een andere manier. In het laatste geval bestaat er nog een regel met dezelfde naam onder 'Commando', en een 'x' onder deze Windows versie. Er zijn bv. 2 regels voor appwiz.cpl, 1 voor Windows XP en 1 voor Windows 7;
  • '?': ik heb het applet nog nooit in de praktijk heb zien werken (hoewel ik weet dat het in deze versie van Windows bestaat);
  • Spatie (leeg): ik weet het (nog) niet.

Er kan op een kolom worden gesorteerd door op de titel te klikken (en in omgekeerde volgorde door nog een keer te klikken). Dat werkt overigens alleen als je JavaScript niet op 1 of andere manier geblokkeerd hebt, hetzij via Internet opties of via reclameblokeer-programma's.

Commando Nederlandse naam (Engelse naam) XP Pro Vis HP W7 Ult W8.1 W10 Beschrijving
wuaucpl.cpl Automatische updates (Automatic Updates) x n n n n
firewall.cpl Windows Firewall x x x x x
nusrmgr.cpl Gebruikersaccounts (User Accounts) x n n n n
hdwwiz.cpl Wizard Hardware toevoegen (Add Hardware Wizard) x n n n n
hdwwiz.cpl Hardware toevoegen (Add Hardware) n x n n n
hdwwiz.cpl Apparaatbeheer (Device Manager) n n x x x Zie de pagina over Apparaatbeheer
appwiz.cpl Software (Add or Remove Programs) x n n n n
appwiz.cpl Programma's en onderdelen (Programs and Features) n x x x x Een programma verwijderen of wijzigen (Uninstall or change a program)
main.cpl Eigenschappen voor Muis (Mouse Properties) x n n n n
main.cpl Eigenschappen van Muis (Mouse Properties) n x x x x
intl.cpl Landinstellingen (Regional and Language Options) x x n n n
intl.cpl Land en taal (Region and Language) n n x n n
intl.cpl Land/regio (Region) n n n x x In het oude applet (t/m Windows 7) kon je alles regelen m.b.t. taal en toetsenbord (in het configuratiescherm heette het Land en Taal). Vanaf Windows 8 zijn de instellingen voor extra talen en toetsenborden verhuisd naar het applet Taal (Language). Voor zover ik kan zien kan je dat applet alleen via het configuratiescherm starten, niet rechtstreeks.
powercfg.cpl Eigenschappen voor Energiebeheer (Power Options Properties) x n n n n
powercfg.cpl Energiebeheer (Power Options) n x x n n Selecteer een energiebeheerschema (Select a power plan)
powercfg.cpl Energiebeheer (Power Options) n n n x x Een energiebeheerschema kiezen of aanpassen (Choose or customize a power plan)
sapi.cpl Eigenschappen voor spraak (Speech Properties) x n n n n In %systemroot%\System32\Dllcache (XP)
Waarschijnlijk alleen aanwezig als er op je PC een of ander spraakherkenningsprogramma is geinstalleerd.
sapi.cpl Eigenschappen van spraak (Speech Properties) n x x x x In %systemroot%\System32\Speech\SpeechUX (altijd aanwezig)
timedate.cpl Eigenschappen voor Datum en tijd (Date and Time Properties) x n n n n
timedate.cpl Datum en tijd (Date and Time) n x x x x In Windows 10 een extra tabblad, (Internet time)
desk.cpl Beeldscherminstellingen (Display Settings) n x n n n
desk.cpl Eigenschappen voor Beeldscherm (Display Properties) x n n n n
desk.cpl n n x x x (Customize your display)
Via het configuratiescherm kan je hier alleen komen door achtereenvolgens op het (Display)-applet te klikken, en dan op (Change display settings)
access.cpl Toegankelijkheidsopties (Accessibility Options) x n n n n Soms niet aanwezig.
netsetup.cpl Wizard Netwerk instellen (Network Setup Wizard) x n n n n
igfxCPL.cpl Intel HD Graphics Control Panel n n n x x
wscui.cpl Windows Beveiligingscentrum (Windows Security Center) x x n n m Beheer van virusscanner, firewall en Automatic Updates.
wscui.cpl Recente berichten lezen en problemen oplossen (Review recent messages and resolve problems) n n x x x Beheer van virusscanner, firewall en Automatic Updates.
Onderhoudscentrum () vanuit het Configuratiescherm.
ncpa.cpl Netwerkverbindingen (Network Connections) x x x x x
RtSnMg64.cpl Realtek HD Audio Configuratie () n n n x x
FBControl.cpl RapidBoot HDD Accelerator () n n n x n Waarschijnlijk alleen op Lenovo PC's.
mmsys.cpl Eigenschappen voor Geluiden en audioapparaten (Sounds and Audio Devices Properties) x n n n n
mmsys.cpl Geluid (Sound) n x x x x
inetcpl.cpl Eigenschappen voor Internet (Internet Properties) x n n n n
inetcpl.cpl Eigenschappen van Internet (Internet Properties) n x x x x
sysdm.cpl Systeemeigenschappen (System Properties) x x x x x Dit applet is minder uitgebreid onder Windows 7 en Vista dan onder XP
Als je dezelfde versie wilt als onder XP moet je vanuit het Configuratiescherm (Control Panel) Systeem (System) kiezen.
telephon.cpl Locatiegegevens (Location Information) x x x x x
bthprops.cpl Bluetooth-apparaten beheren (Bluetooth Devices) x x x x x Het is cruciaal voor dit applet dat de Bluetooth Support Service draait. Mogelijk moet de PC ook al uit zichzelf geschikt zijn voor Bluetooth, of dat je er minstens 1 keer een Bluetooth-apparaat of -adapter aan hebt gehangen.
infocardcpl.cpl Onbekend ? ? ? ? n Werkt meestal niet.
irprops.cpl Onbekend ? ? ? ? ? Is vaak wel aanwezig, maar werkt waarschijnlijk alleen als er infrarood apparatuur aan je PC gekoppeld is (geweest).
javacpl.cpl Java Control Panel x n n Waarschijnlijk alleen aanwezig als Java geinstalleerd is.
joy.cpl Spelbesturingen (Game Controllers) x x x x x
nvcpl.cpl NVIDIA-configuratiescherm-weergaveselectie (NVIDIA Control Panel) x ? ? Control panel voor grafische kaarten van nVidia (en dus alleen aanwezig als je zo'n grafische kaart in je PC hebt).
nwc.cpl Onbekend ? n n n n
nvtuicpl.cpl (nView Desktop Manager) x n n ? ? Van nVidia (en dus niet aanwezig als je geen grafische kaart van nVidia in je PC hebt). Waarschijnlijk alleen voor XP en lager.
odbccp32.cpl ODBC-gegevensbronbeheer (ODBC Data Source Administrator) x n n Iets met open databases.
quicktime.cpl (QuickTime Preferences) x n n Alleen aanwezig als je QuickTime geinstalleerd hebt.
collab.cpl Personen dichtbij (People Near Me) n x x n n
TabletPC.cpl Pen en aanraken (Pen and Touch) n n x x x Krijg onder W8 de melding: "Het onderdeel is niet beschikbaar", wat niet onlogisch is gezien dat het een laptop is en geen tablet PC.
TabletPC.cpl Pen en invoerapparaten (Pen and Input Devices) n x n n n
IDTNC64.cpl n n x n n IDT PC Audio
Ik kan hem wel starten maar krijg alleen een dialoogvenster met een foutmelding: Cannot find .startup file!.
Mogelijk moet de driver bijgewerkt worden, hoewel mijn geluid het goed doet.
FlashPlayerCPLApp.cpl Flash Player Settings Manager x x x Instellingen van Flash Player beheren.
Zit niet in het zoekpad, maar in de map C:\Windows\SysWOW64
MLCFG32.cpl Mail Setup - Outlook x n n Hoort bij Office 14.
Zit niet in het zoekpad, maar in de map C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office 14
In Windows 8 heb ik Office 15, en is het applet niet te vinden.


Microsoft (MMC) consoles


Introductie

Vrijwel alle Microsoft consoles zijn te starten via Start - Uitvoeren (Run) - naam, gevolgd door Enter. (I.p.v. Start - Uitvoeren kan je nog sneller de toetscombinatie Win+R gebruiken.) De naam is te vinden in de kolom 'Commando' in onderstaande tabel.

Voorwaarde voor het werken van bovenstaande methode is dat het betreffende .msc-bestand in het zoekpad zit. Voor de meeste is dit het geval, en voor zover ik uitzonderingen ken heb ik die in de kolom 'Beschrijving' vermeld.

Verschillen tussen eenvoudige en professionele Windows versies

Onderstaande resultaten zijn gebaseerd op Windows XP Professional, XP Home en Windows 7 Ultimate.

De meeste mensen zullen een lagere versie hebben (bv. Windows XP Home), en dan werkt een deel van de consoles niet. Binnenkort voeg ik ook Vista Home Premium of een eenvoudige versie van Windows 7 aan de tabel toe (ik denk dat die 2 niet veel zullen verschillen).

Tabel en betekenis van de (inhoud van de) kolommen

De tekens in de Windows kolommen betekenen het volgende:

  • 'x': het console werkt op de beschreven manier;
  • 'n': het console werkt niet of op een andere manier. In het laatste geval bestaat er nog een regel met dezelfde naam onder 'Commando', en een 'x' onder deze Windows versie. Er zijn bv. 2 regels voor perfmon.msc, 1 voor Windows XP en 1 voor Windows 7;
  • '?': ik heb het console nog nooit in de praktijk heb zien werken;
  • Spatie (leeg): ik weet het (nog) niet.

Er kan op een kolom worden gesorteerd door op de titel te klikken (en in omgekeerde volgorde door nog een keer te klikken). Dat werkt overigens alleen als je JavaScript niet op 1 of andere manier geblokkeerd hebt, hetzij via Internet opties of via reclameblokkeer-programma's.

Commando Nederlandse naam (Engelse naam) XP Pro XP Home W7 Ult W8.1 W10 Beschrijving
secpol.msc Lokaal beveiligingsbeleid (Local Security Policy) n n x n x Wel te vinden op het systeem, maar niet uit te voeren. Dit komt waarschijnlijk doordat ik geen Professional of hogere versie van Windows 10 heb.
secpol.msc Lokale beveiligingsinstellingen (Local Security Settings) x n n n n
rsop.msc Resulterende verzameling beleidsregels (Resultant Set of Policy) x n x n x Wel te vinden op het systeem, maar niet uit te voeren. Dit komt waarschijnlijk doordat ik geen Professional of hogere versie van Windows 10 heb.
perfmon.msc Prestatiemeter (Performance Monitor) n n x x x Bevat o.a. System Monitor (waarmee je grafieken kunt bekijken over wat er op de PC gebeurt).
perfmon.msc Betrouwbaarheids- en prestatiecontrole (Reliability and Performance Monitor) n x n n n Bevat o.a. System Monitor (waarmee je grafieken kunt bekijken over wat er op de PC gebeurt).
perfmon.msc Prestaties (Performance) x n n n n Bevat o.a. System Monitor (waarmee je grafieken kunt bekijken over wat er op de PC gebeurt).
fsmgmt.msc Gedeelde mappen (Shared Folders) x x x x x
dsa.msc (Active Directory Users and Computers) n n n n n Server 2003.
dnsmgmt.msc (DNS management?) n n n n n Server 2003.
ntmsmgr.msc Verwisselbare opslag (Removable Storage) x x n n n
comexp.msc Component Services (Component Services) x n x x x Onder XP in %systemroot%\Com
ciadv.msc Indexing-service (Indexing Service) x x n n n
ntmsoprq.msc Beheeraanvragen voor Verwisselbare opslag (Removable Storage Operator Requests) x x n n n
lusrmgr.msc Lokale gebruikers en groepen (Local Users and Groups) x x x n x
dfrg.msc Schijfdefragmentatie (Disk Defragmenter) x x n n n Dit kan je nu doen met het commando dfrgui.
certmgr.msc Certificaten (Certificates) x x x x x Dit zijn de certificaten voor de huidige *gebruiker* (tenminste in Windows 10).
certlm.msc Certificaten (lokale computer) n n n x x Dit zijn de certificaten voor de lokale *computer*.
gpedit.msc Editor voor lokaal groepsbeleid (Local Group Policy Editor) n n x n x Wel te vinden op het systeem, maar niet uit te voeren. Dit komt waarschijnlijk doordat ik geen Professional of hogere versie van Windows 10 heb.
EmbeddedLockdown.msc Embedded Lockdown Manager () n n n x x
gpedit.msc Groepsbeleid (Group Policy) x n n n n
eventvwr.msc Logboeken (Event Viewer) x x x x x
services.msc Services x x x x x
diskmgmt.msc Schijfbeheer (Disk Management) x x x x x
mscorcfg.msc .Net Configuration 1.1 x n n n n Niet in het pad.
tscc.msc (Terminal Services Configuration) n n n n n Server 2003.
dssite.msc (Active Directory Sites and Services) n n n n x Aanwezig, maar kan niet uitgevoerd worden. Zal vooral op servers gebruikt worden.
compmgmt.msc Computerbeheer (Computer Management) x x x x x
devmgmt.msc Apparaatbeheer (Device Manager) x x x x x
wmimgmt.msc Consolebasis\WMI-beheer (Console Root\WMI Control) n x x x x Dit is Windows Management Instrumentation.
wmimgmt.msc Windows Management Infrastructure (WMI) (Windows Management Infrastructure (WMI)) x n n n n
domain.msc (Active Directory Domains and Trusts) n n n n n Server 2003.
iis.msc Beheer van Internet Information Services (IIS) (Internet Information Services) x ? ? n x Web server software, dus vaak niet aanwezig. Onder versies van Windows lager dan Professional (geldt voor meeste gebruikers) waarschijnlijk niet uit te voeren.
iis6.msc (Internet Information Services??) ? ? ? n n
WF.msc Windows Firewall met geavanceerde beveiliging (Windows Firewall with Advanced Security) n x x x x
ScanManagement.msc ?? n n n x x Onder versies van Windows lager dan Professional (geldt voor meeste gebruikers) waarschijnlijk niets mee te doen.
tpm.msc TPM (Trusted Platform Module)-beheer op lokale computer (Trusted Platform Module (TPM) Management on Local Computer) n x x x x Krijg deze melding als ik het aanroep:
Kan geen compatibele TPM vinden op deze computer. Controleer of TPM 1.2 (of hoger) is geïnstalleerd op deze computer en of TPM in het BIOS is ingeschakeld.
taskschd.msc Taakplanner (Task Scheduler) n x x x x
printmanagement.msc Afdrukbeheer (Print Management) n n x n x Wel te vinden op het systeem, maar niet uit te voeren. Dit komt waarschijnlijk doordat ik geen Professional of hogere versie van Windows 10 heb.
azman.msc Authorisatiebeheer (Authorization Manager) n n x x x
NAPCLCFG.msc Configuratie van NAP-client (NAP Client Configuration) n n x x n
nfsmgmt.msc Services voor NFS () n n n n x NFS staat voor Network File System. Geen idee wat dit console zou moeten doen. Ik kan het wel uitvoeren maar er niets mee doen, omdat ik een te simpele versie van Windows 10 heb.
virtmgmt.msc Hyper V beheer () n n n n x Heeft te maken met virtuele machines. Ik kan het console wel uitvoeren maar er niets mee doen, omdat ik een te simpele versie van Windows 10 heb.

Shell: commando's


Veel bekende mappen zijn te bereiken via Start - Uitvoeren (Run) - naam, gevolgd door Enter. De naam is te vinden in de kolom 'Commando' in onderstaande tabel. Over enige tijd volgens ook de Nederlandse namen van de mappen.

%userprofile% staat onder XP voor \Documents and Settings\gebruikersnaam en onder Windows 7 voor \Users\gebruikersnaam
%systemroot% staat voor \Windows

De meeste commando's werken onder Vista en hoger, veel ook onder XP. Zie ook de extra info in de kolom 'Beschrijving'.
'xs' betekent dat 'shell:' perse in het commando moet staan, 'x' dat het zonder 'shell:' ook werkt, en 'n' dat het niet werkt. Er zijn trouwens nog veel meer van dit soort commando's, maar ik heb voorlopig alleen de in mijn ogen meest zinvolle opgenomen.

Er kan op een kolom worden gesorteerd door op de titel te klikken (en in omgekeerde volgorde door nog een keer te klikken). Dat werkt overigens alleen als je JavaScript niet op 1 of andere manier geblokkeerd hebt, hetzij via Internet opties of via reclameblokeer-programma's.

Commando XP Pro XP Home Vista HP W7 Ult W8.1 W10 Mapnaam
shell:SendTo x xs xs %userprofile%\SendTo (XP) of
%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo (W7)
(de shortcuts die je krijgt als je met rechts klikt op iets, en dan klikt op (Send To))
shell:Desktop x x x %userprofile%\Desktop (XP) of
Desktop (W7)
shell:Downloads n x x %userprofile%\Downloads (W7)
shell:Quick Launch n xs xs %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Quick Launch (W7)
shell:Cache xs xs xs %userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files (XP) of
%userprofile%\Appdata\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files (W7)
(Dit zijn de files die Internet Explorer tijdelijk opslaat. Alleen Cache intikken onder XP werkt ook, maar dan kom je in
%systemroot%\Windows32\Cache)
shell:Cookies x xs xs %userprofile%\Cookies (XP) of
%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies (W7)
shell:Favorites x x x %userprofile%\Favorites
(de favorieten binnen Internet Explorer)
shell:Fonts x x x \Windows\Fonts
(dit is in feite het Fonts applet uit het Configuratiescherm, alleen ziet deze er iets anders uit)
shell:History xs xs xs %userprofile%\Local Settings\History (XP) of
%userprofile%\Appdata\Local\Microsoft\Windows\History (W7)
(bezochte pagina's met Internet Explorer)
shell:My Music xs xs xs %userprofile%\My Documents\My Music (XP) of
%userprofile%\Music (W7)
shell:My Video xs xs xs %userprofile%\My Documents\My Videos (XP) of
%userprofile%\Videos (W7)
shell:My Pictures xs xs xs %userprofile%\My Documents\My Pictures (XP) of
%userprofile%\Pictures (W7)
shell:Personal xs xs xs My Documents (XP) of
%userprofile%\Documents (W7)
shell:Profile xs xs xs %userprofile%
shell:ProgramFiles xs xs xs \Program Files
shell:Recent x xs xs %userprofile%\Recent (XP) of
%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent (W7)
(als je in Windows 7 of 8 'shell:' weglaat kom je in %userprofile%\Recent, maar die is waarschijnlijk minder interessant)
shell:Startup xs xs xs %userprofile%\Start Menu\Programs\Startup (XP) of
%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup (W7)
shell:Start Menu xs xs xs %userprofile%\Start Menu (XP) of
%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu (W7)
shell:System xs xs xs %systemroot%\System32
(als je 'shell:' weglaat kom je in %systemroot%\System, en dat is een weinig interessante map)
shell:Windows xs xs xs %systemroot%
(als je 'shell:' weglaat kom je in %userprofile%\Windows, en daar zit niet veel zinvols in)

Windows programma's


Introductie

Vrijwel alle Windows programma's die je normaal via de menu's start (zoals Disk Cleanup) zijn ook te starten via Start - Uitvoeren (Run) - naam, gevolgd door Enter. De naam is te vinden in de kolom 'Commando' in onderstaande tabel.

Voorwaarde voor het werken van bovenstaande methode is dat het betreffende .exe-bestand in het zoekpad zit. Voor de meeste is dit het geval, en voor zover ik uitzonderingen ken heb ik die in de kolom 'Beschrijving' vermeld.

Er kan op een kolom worden gesorteerd door op de titel te klikken (en in omgekeerde volgorde door nog een keer te klikken). Dat werkt overigens alleen als je JavaScript niet op 1 of andere manier geblokkeerd hebt, hetzij via Internet opties of via reclameblokkeer-programma's.

Tabel

Commando Nederlandse naam (Engelse naam) XP Pro Vista Home Premium W7 Ult W8.1 W10 Beschrijving
cleanmgr Schijfopruiming (Disk Cleanup) x x x x x Maakt het gemakkelijker om overtollige bestanden op je harde schijf te verwijderen. Denk bv. aan temporary Internet files.
In Vista HP krijg je eerst een scherm Opties voor schijfopruiming (Disk Cleanup Options), waarin je kunt kiezen of je wilt opruimen voor alle gebruikers of alleen jezelf.
rstrui Systeemherstel (System Restore) x n n n n Dit programma zit niet in het pad, maar in %systemroot%\System32\Restore. Je kan wel makkelijk in die map komen door gewoon restore in te tikken (en dan te dubbelklikken op rstrui.exe).
rstrui Systeemherstel (System Restore) n x x x x In de XP versie van dit programma kon je herstelpunten maken en terugzetten, in de Vista en Windows 7 versies kan je alleen herstelpunten terugzetten. Maar je hoeft niet meer via de Restore map, zoals in XP.
calc Rekenmachine (Calculator) x x x x x
charmap Speciale tekens (Character Map) x x x x x Kan je speciale tekens mee produceren.
dxdiag Diagnostisch hulpmiddel voor DirectX (DirectX Diagnostic Tool) x n n n n Controleert of alle DirectX (grafische) stuurprogramma's goed werken.
dxdiag Diagnostisch hulpprogramma voor DirectX (DirectX Diagnostic Tool) n x x n x Controleert of alle DirectX (grafische) stuurprogramma's goed werken.
Onder Vista krijg je eerst nog een dialoogvenster met een vraag die je moet beantwoorden.
mrt Microsoft Windows-hulpprogramma voor het verwijderen van schadelijke software (Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool) x x x x x
mspaint Paint (Paint) x x x x x Tekenprogramma.
notepad Kladblok (Notepad) x x x x x
ntbackup (Backup or Restore Wizard) x n n n n Maken of terugzetten van backups.
sdclt Back-up van bestanden maken of terugzetten (Backup and Restore) n n x n x Maken of terugzetten van backups.
regedit Register-editor (Registry Editor) x x x x x Bewerken of bekijken van het register (vooral het 1e niet aan te raden voor beginners).
sigverif Controle van bestandshandtekeningen (File Signature Verification) x x x x x Controleert of belangrijke systeemfiles ge-signed zijn (hetgeen een teken van betrouwbaardheid is).
sndrec32 Geluidsrecorder (Sound Recorder) x n n n n Programmaatje waarmee je eenvoudig kunt testen of de microfoon van je headset goed werkt.
soundrecorder Geluidsrecorder (Sound Recorder) n x x x n Programmaatje waarmee je eenvoudig kunt testen of de microfoon van je headset goed werkt.
SoundRec Geluidsrecorder??? (Sound Recorder???) n n n n x Kan het programma om duistere redenen wel uitvoeren op mijn Windows 10 laptop, maar krijg de melding Deze app kan niet worden uitgevoerd op uw PC.
sndvol32 Volumeregeling (Master Volume) x n n n n Volumeregelaars van je PC instellen (zowel voor afspelen als opnemen).
sndvol Volumemixer (Volume Mixer) n x x x x Volumeregelaars van je PC instellen, maar werkt heel anders dan onder XP.
sysedit Systeemconfiguratie-editor (System Configuration Editor) x n n n n Een relikwie uit oude tijden. Hiermee krijg je in 1 scherm de bestanden AUTOEXE.BAT, SYSTEM.INI e.d. te zien.
sysedit System Configuration Editor (System Configuration Editor) n x n n n Een relikwie uit oude tijden. Hiermee krijg je in 1 scherm de bestanden AUTOEXE.BAT, SYSTEM.INI e.d. te zien.
taskmgr Taakbeheer (Windows Task Manager) x n n x x Process Explorer is een soort turbo-taakbeheer. En het is gratis en hoeft niet geinstalleerd te worden.
taskmgr Windows Taakbeheer (Windows Task Manager) n x x n n Process Explorer is een soort turbo-taakbeheer. En het is gratis en hoeft niet geinstalleerd te worden.
verifier Beheer van stuurprogrammacontrole (Driver Verifier Manager) x x x x x Controleert op stuurprogramma's die zich niet netjes gedragen.
cttune Weergave van ClearType-tekst configureren (ClearType Text Tuner) n n x x x Om ClearType aan te zetten, waarmee je de leesbaarheid op flat screens, laptops e.d. verhoogt.
control Configuratiescherm (Control Panel) x x x x x
dfrgui Schijfdefragmentatie (Disk Defragmenter) n x x n n Dit was een console in Windows XP.
dfrgui Stations optimaliseren () n n n x x Dit was een console in Windows XP.
eventvwr Logboeken (Event Viewer) x x x x x Is zowel een executable (.exe) als een console (.msc).
magnify Vergrootglas (Magnifier) n x x x x Boven het normale window verschijnt een gebiedje rond de muispointer, maar dan sterk vergroot. Handig voor slechtzienden!
magnify Microsoft vergrootglas (Microsoft Magnify) x n n n n Boven het normale window verschijnt een gebiedje rond de muispointer, maar dan sterk vergroot. Handig voor slechtzienden!
msinfo32 Systeeminfo (System Information) x x x n n Geeft je veel info over je systeem, bv. over IRQ's, memory, hardware en software componenten.
msinfo32 Systeeminformatie (System Information) n n n x x Geeft je veel info over je systeem, bv. over IRQ's, memory, hardware en software componenten.
msra Windows Hulp op afstand (Remote Assistance) n n x x x Om iemand via Internet om hulp te vragen bij het oplossen van problemen. (Er moeten wel een paar instellingen op je PC goed staan.)
netplwiz Gebruikersaccounts (User Accounts) n n x x x
perfmon Prestatiemeter (Performance Monitor) x n x x x Is zowel een executable (.exe) als een console (.msc).
perfmon Betrouwbaarheids- en prestatiecontrole (Performance Monitor) n x n n n Is zowel een executable (.exe) als een console (.msc).
resmon Broncontrole (Resource Monitor) n n x x x Overzicht van hoe zwaar CPU, geheugen, disk en netwerk belast worden.
utilman Uw computer eenvoudiger in het gebruik maken (Make your computer easier to use) n x x x x Waar je allerlei zaken kunt instellen voor mensen met beperkingen (onderdeel van het Configuratiescherm (Control Panel).
> Toegankelijkheidscentrum (Ease of Access Center)
utilman Hulpprogrammabeheer (Utility Manager) x n n n n Waar je allerlei zaken kunt instellen voor mensen met beperkingen (onderdeel van het Configuratiescherm (Control Panel).
winver Info: Windows (About Windows) x n n n n Een dialoogvenster met info over de geinstalleerde versie van Windows.
winver Over Windows (About Windows) n x x x x Een dialoogvenster met info over de geinstalleerde versie van Windows.
msconfig Hulpprogramma voor systeemconfiguratie (System Configuration) x n n n n Je kan er o.a. boot opties mee instellen, de manier van starten, bepaalde Windows tools makkelijk benaderen en automatisch startende programma's uitschakelen.
msconfig Systeemconfiguratie (System Configuration) n x x x x Je kan er o.a. boot opties mee instellen, de manier van starten, bepaalde Windows tools makkelijk benaderen en automatisch startende programma's uitschakelen.
mdsched Hulpprogramma Windows Geheugencontrole (Windows Memory Diagnostic) n x n n n Ingebouwde memory tester
mdsched Windows Geheugencontrole (Windows Memory Diagnostic) n n x x x Ingebouwde memory tester
wmplayer Windows Media Player (Windows Media Player) x x x x
optionalfeatures (Windows Features) x x Hiermee kan je optionele features van Windows (de)activeren

Rundll32 commando'sCommando Nederlandse naam (Engelse naam) XP Pro W7 Ult W8.1 W10 Beschrijving
RunDll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0 (Folder Options) x Onderdeel van Verkenner (Explorer)
RunDll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState (Hibernate) x PC gaat in slaapstand
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1 (Keyboard Properties) x
Rundll32 Shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL Connect (Map Network Drive) x
Rundll32.exe shdocvw.dll,DoOrganizeFavDlg (Organize Favorites) x Favorieten in Internet Explorer
Rundll32 Shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL PrintersFolder (Printer Management Folder) x
RunDll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr (Stored User Names and Passwords) x
Rundll32 Shell32.dll,Control_RunDLL HotPlug.dll (Safely Remove Hardware Dialog Box) x Voor als je USB-sticks en andere apparaten veilig wil verwijderen
RunDll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 1 (Taskbar and Start Menu Properties) x

© Henk's Place
Reageer via E-mail (admin@henksplace.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 31-03-2020 22:30:30